ZEN KENPO JU JITSU

Cliff Witcher 8th dan

Martial Arts St Neots

Zen Kenpo Ju Jitsu logo

EVERY SUNDAY

@ EYNESBURY FOOTBALL CLUB

7PM TO 8.30PM